0
การศึกษาและการพัฒนาชุมชน : Education and Community Development
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับ “การศึกษาและการพัฒนาชุมชน” โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นสภาพของสังคมปัจจุบัน การจัดการศึกษาของไทย สภาพการจัดการศึกษาของไทย ประโยชน์ของการศึกษา ความสามารถของไทยในการแข่งขันกับนานาชาติ การพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษากับการพัฒนาชนบท บทบาทของการศึกษาต่อการพัฒนาชุมชน พร้อมกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจการศึกษาและการพัฒนา และความสัมพันธ์ของการศึกษาต่อการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 สภาพของสังคมปัจจุบัน
บทที่ 2 การจัดการศึกษาของไทย
บทที่ 3 สภาพการจัดการศึกษาของไทย
บทที่ 4 ประโยชน์ของการศึกษา
บทที่ 5 ความสามารถของไทยในการแข่งขันกับนานาชาติ
บทที่ 6 การพัฒนาชุมชน
บทที่ 7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายการศึกษา
บทที่ 8 การศึกษากับการพัฒนาชนบท
บทที่ 9 บทบาทของการศึกษาต่อการพัฒนาชุมชน
บทที่ 10 กรณีศึกษา: สตรีกับการศึกษาและการพัฒนาชุมชน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749713397 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 8 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน