0
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิด หลักการ และสาระสำคัญ
เรียบเรียงเนื้อหาสาระที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้อย่างครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้อย่างครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักการ นโยบาย และแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของต่างประเทศ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทางเลือก แนวคิดสำคัญทีส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ได้แก่ เครือข่ายการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนสาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่และการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้อ่านสามารถใช้ในการศึกษาแนวคิด หลักการและสาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บทที่ 2 หนลักการ นโยบาย และแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
บทที่ 3 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของต่างประเทศ
บทที่ 4 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
บทที่ 5 การศึกษาทางเลือก
บทที่ 6 เครือข่ายการเรียนรู้
บทที่ 7 องค์กรแห่งการเรียนรู้
บทที่ 8 สังคมแห่งการเรียนรู้
บทที่ 9 การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่
บทที่ 10 การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339724 (ปกอ่อน) 220 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน