0
การสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency (PDF)
นวัตกรรมจะต้องถูกพัฒนาให้กลายเป็นความสามารถหลักขององค์กรยุคใหม่
e-books(PDF) ?370.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืนและสร้างผลกำไรได้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของทุกองค์กร   หนังสือเล่มนี้จะเสนอกระบวนการและขั้นตอนสำหรับการอัดฉีดนวัตกรรมเข้าสู่กระแสหลักขององค์กร   และทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับสูง   หรือเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ   คุณจะได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคที่สำคัญในการสร้าง “นวัตกรรมสู่ลูกค้า” ให้กลายเป็น “ความสามารถหลักขององค์กร” ที่พนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้องค์กรเติมโตและมีกำไรอย่างยั่งยืน

สารบัญ

บทที่ 1 ความท้าทายใหม่ของนวัตกรรม
บทที่ 2 สร้างเงื่อนไขที่จำเป็นต่อนวัตกรรม
บทที่ 3 วางรากฐานสำหรับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเชิงกลยุทธ์
บทที่ 4 การสร้างโอกาสใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บทที่ 5 สร้างนวัตกรรมให้กับรูปแบบธุรกิจ
บทที่ 6 การตั้งคำถามที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
บทที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างของนวัตกรรม
บทที่ 8 การบริหารจัดการทรัพยากรและเพิ่มให้เป็นทวีคูณ
บทที่ 9 กำหนดจังหวะที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงของการลงทุนในนวัตกรรม
บทที่ 10 รักษาสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์อยู่เสมอ
...ฯลฯ...

คำนิยม
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744144829 (PDF) 440 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
ชื่อเรื่องต้นฉบับInnovation to the Core
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvard Business School Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน