0
การสอบบัญชี
ตำราสอบบัญชีเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพการสอบบัญชีตั้งแต่บทแรก เข้าใจการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเชื่อมโยงและเป็นระบบจนบทสุดท้าย เข้าถึงการนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีในหลากหลายกรณี ฯลฯ
หนังสือ370.50 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164073449 (ปกอ่อน) 418 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 765 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน