0
การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย : The Creative Perpetuation in Thai Poetry
แนวคิดเรื่องการสืบสรรค์กวีนิพนธ์ไทย มีบทบาทต่อการศึกษาและทำความเข้าใจการสร้างงานของกวีในแต่ละยุคสมัยในวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของไทย เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีโบราณกับกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย
หนังสือ236.55 บาท
e-books(PDF) ?210.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อแสดงความสำคัญของแนวคิดเรื่องการสืบสรรค์กับการศึกษากวีนิพนธ์ไทย อันเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการศึกษาวิจัยกวีนิพนธ์ของไทย ในแง่ของรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีทางวรรณศิลป์ การทำความเข้าใจแนวคิดนี้จะยังประโยชน์ต่อการศึกษาและการเขียนประวัติกวีนิพนธ์ไทย ที่เชื่อมโยงเป็นสายธารต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบัน และแนวคิดนี้จะยังสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้สร้างงาน ซึ่งสามารถปรับปรนและปรับใช้ในมิติที่ลึกซึ้งและซับซ้อนได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายของการสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย
บทที่ 2 แนวคิดเรื่องการสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย
บทที่ 3 พันธกิจของกวีนิพนธ์กับแนวคิดเรื่องการสืบสรรค์
บทที่ 4 การสืบสรรค์เชิงกลศิลป์ในกวีนิพนธ์ไทย
บทที่ 5 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163144041 (ปกอ่อน) 250 หน้า
ขนาด: 145 x 217 x 12 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน