0
ลด 50%
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ65.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้ปูพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยการลงมือติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย Windows Server 2012 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการติดตั้งเครือข่ายแบบไคลเอ็นต์ โดยเนื้อหานอกจากทำให้ทราบถึงวิธีการติดตั้ง การตั้งค่า และวิธีการแชร์ทรัพยากรแล้ว ยังเสริมความรู้ในเรื่องของการวางแผนบัญชีผู้ใช้ เพื่อสร้างความสะดวกในการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้บนเครือข่าย รวมถึงความรู้ด้านการใช้บริการอินเตอร์เน็ต การดูแลรักษาระบบเครือข่าบ และความปลอดภัยบนเครือข่าย อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีภาพประกอบที่สามารถปฏิบัติตามได้จริง เหมาะสำหรับเป็นคู่มือเรียน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการฝึกติดตั้งใช้งาน Windows Server

สารบัญ

บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แบบจำลองเครือข่าย
บทที่ 3 สื่อกลางส่งข้อมูลและการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย
บทที่ 4 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย และเครือข่ายท้องถิ่น
บทที่ 5 ส่วนประกอบของเครือข่าย
บทที่ 6 การติดตั้ง Windows Server 2012
บทที่ 7 การติดตั้ง Active Directory
บทที่ 8 การวางแผนบัญชีผู้ใช้ และการตั้งค่าเครื่องลูกข่ายเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์
บทที่ 9 การแชร์ทรัพยากรบนเครือข่าย
บทที่ 10 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บทที่ 11 การดูแลรักษาและความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824120 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 187 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน