0
ลด 10%
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
- ระบบสื่อสารข้อมูล และรูปแบบเชื่อมโยงเครือข่าย - ส่วนประกอบของเครือข่ายและแลนไร้สาย - ติดตั้งและระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 - ติดตั้งเครื่อ
หนังสือ103.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เน้นเรื่องการติดตั้งเครือข่ายหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งแบบ Peer-to-Peer ที่เหมาะสมกับเครือข่ายขนาดเล็ก และแบบ Client/Server เหมาะกับเครือข่ายขนาดกลางขึ้นไป ด้วยระบบปฏิบัติการเครือข่าย Windows Server 2003 แยกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สาธิตวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ และวิธีเชื่อมโยงเครือข่าย   โดยสามารถทำเป็นขั้นเป็นตอนตามตัวอย่างได้ทันที

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 มาตรฐานและแบบจำลองเครือข่าย
บทที่ 3 สื่อกลางส่งข้อมูลและวิธีการเข้าถึงสื่อกลาง
บทที่ 4 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย และระบบเครือข่ายท้องถิ่น
บทที่ 5 ส่วนประกอบของเครือข่าย และแลนไร้สาย
บทที่ 6 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003
บทที่ 7 การติดตั้งเครื่องลูกข่ายเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
บทที่ 8 การติดตั้ง DHCP เซิร์ฟเวอร์
บทที่ 9 การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้
บทที่ 10 การบริหารจัดสรรทรัพยากรบนเครือข่าย
...ฯลฯ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้ได้รับการออกแบบและเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีเนื้อหาครอบคลุมตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากจะนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนแล้ว ยังออกแบบให้ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง ในเรื่องการติดตั้งเครือข่ายด้วย Windows Server 2003

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742128159 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 17 x 22 x 13 มม.
น้ำหนัก: 424 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน