0
การสื่อสารดิจิทัล
เรียบเรียงขึ้นโดยเน้นการอธิบายด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมทั้งการยกตัวอย่างและแบบฝึกหัด
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การสื่อสารดิจิทัล" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยเน้นการอธิบายด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมทั้งการยกตัวอย่างและแบบฝึกหัด จากนั้นจึงลงรายละเอียดด้วยโมเดลคณิตศาสตร์ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการทำวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนได้สอดแทรกผลงานวิจัยของตนเองลงในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ผู้เขียนได้จัดทำแบบทดสอบประมวลความรู้การสื่อสารดิจิทัลไว้ท้ายเล่มกว่า 150 ข้อ เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบต่างๆ อาทิ การสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร การสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อ การสอบเข้าทำงาน เป็นต้น

สารบัญ

01 บทนำการสื่อสารดิจิทัล
02 ทฤษฎีสำหรับการวิเคราะห์สัญญาณ
03 การแปลงดิจิทัล
04 การส่งสัญญาณดิจิทัล
05 ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัสควบคุมความผิดพลาด
06 การแพร่กระจายสัญญาณดิจิทัล
07 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
08 เทคโนโลยีและโครงข่ายโทรคมนาคมสมัยใหม่

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333951 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 13 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน