0
การสื่อสารระหว่างบุคคล : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดเนื้อหาด้านการสื่อสารควบคู่กับการสื่อสารระหว่างบุคคล ภายใต้บริบทการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อใหม่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ผู้เขียน ขนิษฐา จิตแสง
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การสื่อสารระหว่างบุคคล : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ" เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดเนื้อหาด้านการสื่อสารควบคู่กับการสื่อสารระหว่างบุคคล ภายใต้บริบทการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อใหม่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ แนวคิด และทฤษฎีด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ขจัดความขัดแย้ง และชักจูงใจ เนื้อหาภายในเล่มครอบคลุมสาระสำคัญด้านแนวคิดในการสื่อสารและการสื่อสารระหว่างบุคคล บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคล วัตถุประสงค์การสื่อสารระหว่างบุคคล ปัจจัยด้านตนเอง ปัจจัยด้านคู่สื่อสาร ปัจจัยด้านสื่อ ปัจจัยด้านสารและการสร้างสารและปัจจัยด้านบริบทสิ่งแวดล้อม พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์การสื่อสารระหว่างบุคคล ที่สอดคล้องกับเนื้อหาประกอบการอธิบาย เพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เชื่อมโยงหลักการสื่อสาร และการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบริบทการสื่อสารในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

สารบัญ

ส่วนที่ 1 หลักการ ความหมาย ความสำคัญ และวัตภุประสงค์
- บทที่ 1 แนวคิดด้านการสื่อสารและกหารสื่อสารระหว่างบุคคล
- บทที่ 2 บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคล
- บทที่ 3 วัตถุประสงค์การสื่อสารระหว่างบุคคล

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่นำไปสู่การสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
- บทที่ 4 ปัจจัยด้านตนเอง
- บทที่ 5 ปัจจัยด้านคู่สื่อสาร
- บทที่ 6 ปัจจัยด้านสื่อ
- บทที่ 7 ปัจจัยด้านสารและการสร้างสาร
- บทที่ 8 ปัจจัยด้านบริบทสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339175 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 192 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน