0
การสื่อสารสุขภาพ ศักยภาพของสื่อมวลชน
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การวิจัยฉบับนี้เป็นการสร้างฐานความรู้เชิงระบบเรื่อวสื่อมวลชนกับสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบาย ผู้รณรงค์เพื่อสุขภาพ สื่อมวลชนเองและผู้วิจัย คณะนิเทศศาสตร์ก็มีจำนวนมาก ถ้าทุกคณะมีอาจารย์และนิสิตนักศึกษาทำการวิจัยเรื่องสถานภาพของการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ก็จะยังประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายต่อการรณรงค์ ต่อการสื่อสารเพื่อสุขภาวะของมหาชน ต่อคณะนิเทศศาสตร์เอง และต่อพฤติกรรมของสื่อมวลชนเอง

สารบัญ

บทนำ
บทที่ 1 สถานภาพขององค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชนและการสร้างสริมสุขภาพ
บทที่ 2 กระบวนการกำหนดวาระด้านสุขภาพของสื่อมวลชนไทย
บทที่ 3 การรณรงค์ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชนในประเทศไทย
บทที่ 4 ปัจจัยที่เอื้อและอุปสรรคต่อความสำเร็จในการรณรงค์ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชนในประเทศไทย
บทที่ 5 ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างสุขภาพในประเทศไทย
บทที่ 6 ข้อเสนอแนะในการรณรงค์ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชนในอนาคต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9741324847 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 150 x 235 x 13 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
เดือนปีที่พิมพ์: 2003
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน