0
การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
แนวคิดและวิธีการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าทั้งของไทยและสากลทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น (OTOP)
ผู้เขียน อรัญ วานิชกร
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น" เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวคิดและวิธีการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าทั้งของไทยและสากลทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น (OTOP) ที่ได้จากงานวิจัยและประสบการณ์การออกแบบของผู้เขียน โดยยังคงคุณค่า เรื่องราวทางภูมิปัญญาดั้งเดิม ควบคู่กับการปรับตัวสู่บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจุบัน เพื่อติดอาวุธทางการแข่งขันด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สากลต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาไทย
บทที่ 2 ภูมิปัญญาไทยในบริบทปัจจุบัน
บทที่ 3 กลยุทธ์การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญา
บทที่ 4 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
บทที่ 5 การลงพื้นที่สำรวจภูมิปัญญา
บทที่ 6 การเขียนภาพร่างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
บทที่ 7 กรณีศึกษษออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
บทที่ 8 กรณีศึกษาการออกแบบมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
บทที่ 9 เผยแพร่งานออกแบบจากภูมิปัญญา
บทที่ 10 กรณีศึกษางานออกแบบศิลปะพื้นบ้านร่วมสมัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334590 (ปกอ่อน) 286 หน้า
ขนาด: 191 x 236 x 16 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน