0
การออกแบบภาพลายเส้น (ฉบับสุดคุ้ม)
รวบรวมข้อมูลวิธีการและขั้นตอนทั้งทางทฤษฎีและผลงานภาคปฏิบัติในการใช้เส้น ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานตลอดจนถึงแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่สำเร็จสมบูรณ์
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การออกแบบภาพลายเส้น (ฉบับสุดคุ้ม)" เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูล วิธีการ และขั้นตอน ทั้งทางทฤษฎีและผลงานภาคปฏิบัติในการใช้เส้น ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนถึงแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่สำเร็จสมบูรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่ที่มาของลวดลาย การสังเกตุ จดจำ ลอกเลียนแบบ และการนำเอาสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านที่สนใจในการออกแบบลวดลาย นำไปศึกษาและปฏิบัติ ตลอดจนผลักดันงานศิลปะแนวทางความคิดใหม่ ๆ ให้นำเสนอสู่สังคมได้ต่อไป

สารบัญ

- วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพลายเส้น
- องค์ประกอบในการออกแบบลวดลาย
- การเขียนเส้น
- หน้าที่ของเส้น
- วิธีเขียนเส้น
- เส้นกับรูปแบบประดิษฐ์
- เทคนิคการเขียนเส้นด้วยรูปทรงอิสระ
- ลายไทยส่วนประกอบของลวดลาย
- การออกแบบลวดลายต่าง ๆ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164281271 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 177 x 255 x 9 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน