0
การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน : หลักการพิจารณาเบื้องต้น
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ขนาดและสัดส่วนของมนุษย์ในสถาปัตยกรรม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบภายในห้องต่าง ๆ สำหรับบ้านพักอาศัย
ผู้เขียน กิติ สินธุเสก
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่เกี่ยวกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีปัจจัยเป็นตัวกำหนดลักษณะของสภาพแวดล้อมซึ่งสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ขนาดสัดส่วนที่สัมพันธ์กันของมนุษย์ กำหนดระยะเนื้อที่และความต้องการขนาดเนื้อที่ใช้สอยในการออกแบบและปริมาตรภายในห้องต่าง ๆ สำหรับอาคารพักอาศัย รวมทั้งการสัญจรภายใน เหมาะสำหรับการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมภายในขั้นพื้นฐานเบื้องต้น และใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน

สารบัญ

บทที่ 1 สิ่งแวดล้อม : Environment
- มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม : Human and Environment
- ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดลักษณะของสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น : What Determine The Form of Our Environment

บทที่ 2 มนุษย์ : Human
- ขนาดส่วนของมนุษย์ในสถาปัตยกรรม : Human Scale in Architecture
- สัดส่วนที่สัมพันธ์กันของมนุษย์ : Relative Proportion of Man
- การวัดขนาดร่างกายของมนุษย์ : Body Measurement

บทที่ 3 การกำหนดระยะ และ เนื้อที่กับขนาดส่วนของมนุษย์ : Human Scale
- ความต้องการระยะและเนื้อที่ใช้สอย : Dimensions & Space Requirement
- ระยะระหว่างบุคคล : Distance Zones

บทที่ 4 การออกแบบภายใน สำหรับอาคารพักอาศัย
- การกำหนดปริมาตรอากาศภายในห้อง สำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์ : Three Dimensional Needs for Air Volumn Requirement
- การออกแบบภายในห้องต่าง ๆ สำหรับบ้านพักอาศัย
- ทางสัญจรภายใน : Circulation

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740319047 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 209 x 292 x 7 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน