0
การออกแบบระบบไฟฟ้า : Electrical System Design
มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของวิชา Electrical System Design ของสภาวิศวกร ซึ่งจะใช้ในการสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไฟฟ้ากำลังชั้นภาคี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การออกแบบระบบไฟฟ้า : Electrical System Design" เล่มนี้ มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของวิชา Electrical System Design ของสภาวิศวกร ซึ่งจะใช้ในการสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไฟฟ้ากำลังชั้นภาคี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยมีเนื่อหาเกี่ยวกับการออกแบบวงจรย่อย วงจรสายป้อน วงจรประธาน การออกแบบวงจรมอเตอร์ การทำ Load Schedule Feeder Schedule ที่ถูกต้อง การคำนวณกระแสลัดวงจร เพื่อหาพิกัดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ การทำ Protection และ Co-ordination เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และการปรับปรุงตัวประกอบกำลัง พร้อมมีตัวอย่างการออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับใช้เป็นตำราเรียนหรืออ้างอิงในวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการเบื้องต้น
บทที่ 2 ระบบส่งจ่างกำลังไฟฟ้า
บทที่ 3 สายไฟฟ้า
บทที่ 4 ท่อสาย (Raceways)
บทที่ 5 บริภัณฑ์ไฟฟ้า
บทที่ 6 การต่อลงดิน
บทที่ 7 วงจรย่อยและสายป้อนไฟฟ้าแสงสว่างหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า
บทที่ 8 วงจรย่อยและสายป้อนมอเตอร์
บทที่ 9 การคำนวณโหลด
บทที่ 10 วงจรประธาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163829665 (ปกอ่อน) 566 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1005 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน