0
การออกแบบระบบไฟฟ้า : Electrical System Design
การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design) เป็นวิชาหลักที่วิศวกรไฟฟ้ากำลังต้องรู้อย่างดี เนื่องจากจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาทั้งการออกแบบ การติดตั้งและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
หนังสือ475.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การออกแบบระบบไฟฟ้า : Electrical System Design" เป็นวิชาหลักที่วิศวกรไฟฟ้ากำลังต้องรู้อย่างดี เนื่องจากจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาทั้งการออกแบบ การติดตั้งและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า วิชานี้ได้รับการบรรจุในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่ง และเป็นวิชาบังคับในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เขียนสอนวิชานี้มากว่า 30 ปี จึงได้นำความรู้ประสบการณ์มาเขียนตำราเล่มนี้ โดยมีจุดประสงค์หลัก ดังนี้ เพื่อใช้เป็นตำราเรียนหรืออ้างอิงในวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า ข้อกำหนดต่าง ๆ ของหนังสือเล่มนี้ได้ยึดมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย การออกแบบระบบไฟฟ้านั้นบ่อยครั้งต้องทำให้ดีกว่าข้อกำหนดมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าเพื่อให้ระบบมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงข้อกำหนด และหลักการต่าง ๆ ดีขึ้น จะมีตัวอย่างการคำนวณและการออกแบบวงจรต่าง ๆ อย่างมากมาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงขั้นตอนในการออกแบบและติดตั้งที่สมบูรณ์จึงได้มีตัวอย่างการออกแบบระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมสมมุติแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ได้มีคำถามท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านทดลองทำและให้อาจารย์ผู้สอนใช้เป็นแนวทางการออกข้อสอบ ในการใช้ตำราเล่มนี้อย่างได้ผล ผู้อ่านจะต้องมีมาตรฐานทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ ว.ส.ท. ใช้ควบคู่ไปด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการเบื้องต้น
บทที่ 2 ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
บทที่ 3 สายไฟฟ้า
บทที่ 4 ท่อสาย (Raceways)
บทที่ 5 บริภัณฑ์ไฟฟ้า
บทที่ 6 การต่อลงดิน
บทที่ 7 วงจรย่อยและสายป้อนไฟฟ้าแสงสว่างหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า
บทที่ 8 วงจรย่อยและสายป้อนมอเตอร์
บทที่ 9 การคำนวณโหลด
บทที่ 10 วงจรประธาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164742000 (ปกอ่อน) 576 หน้า
ขนาด: 187 x 262 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1050 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน