0
การออกแบบระบบไฟฟ้า : Electrical System Design
มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของวิชา Electrical System Design ของสภาวิศวกร ซึ่งจะใช้ในการสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไฟฟ้ากำลังชั้นภาคี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552
หนังสือ475.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design) เป็นวิชาหลักที่วิศวกรไฟฟ้ากำลังจะต้องรู้อย่างดี เนื่องจากจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาทั้งการออกแบบ การติดตั้งและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า วิชานี้ได้รับการบรรจุในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่ง และเป็นวิชาบังคับในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์ที่ออกแบบระบบไฟฟ้ามามากกว่า 50 ปี และสอนวิชานี้มาเป็นเวลานาน จึงนำความรู้และประสบการณ์มาเขียนหนังสือ "การออกแบบระบบไฟฟ้า" เล่มนี้ โดยมีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของวิชา Electrical System Design ของสภาวิศวกร ซึ่งจะใช้ในการสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไฟฟ้ากำลังชั้นภาคี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ครอบคลุมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติ เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์สูงสุด

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการเบื้องต้น
บทที่ 2 ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
บทที่ 3 สายไฟฟ้า
บทที่ 4 ท่อสาย (Raceways)
บทที่ 5 บริภัณฑ์ไฟฟ้า
บทที่ 6 การต่อลงดิน
บทที่ 7 วงจรย่อยและสายป้อนไฟฟ้าแสงสว่างหรือบริภัณฑ์
บทที่ 8 วงจรย่อยและสายป้อนมอเตอร์
บทที่ 9 การคำนวณโหลด
บทที่ 10 วงจรประธาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165689557 (ปกอ่อน) 576 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1040 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน