0
การออกแบบลวดลาย (ฉบับสุดคุ้ม)
นำเสนอกระบวนการออกแบบที่นำหลักการทางศิลปะมาใช้กับงานออกแบบ โดยอาศัยลักษณะรูปแบบความงามของใบและดอกของพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ลวดลายในรูปแบบต่าง ๆ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การออกแบบลวดลาย (ฉบับสุดคุ้ม)" เล่มนี้ นำเสนอกระบวนการออกแบบที่นำหลักการทางศิลปะมาใช้กับงานออกแบบ โดยอาศัยลักษณะรูปแบบความงามของใบและดอกของพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ลวดลายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์ตามที่ต้องการ ทำให้เห็นคุณค่า เกิดความรัก ความหวงแหนรู้จักนำพืชพรรณไม้ไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ต่อเรา

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สาระของศิลปะกับการออกแบบลวกลาย
บทที่ 3 เทคนิคและทักษะทางศิลปะกับการออกแบบลวดลายจากใบพืชพรรณไม้
บทที่ 4 วิเคราะห์แนวคิดการออกแบบลวดลายจากรูปแบบใบพืชพรรณไม้
บทที่ 5 แนวคิดการออกแบบลวดลายจากใบพืชพรรณไม้
บทที่ 6 รูปแบบลายไทยสู่การออกแบบลวดลายจากใบพืชพรรณไม้ต่าง ๆ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164281929 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 205 x 280 x 10 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน