0
การออกแบบสเตเดียม
ความสำคัญของการกีฬาและนันทนาการ ควรมีสเตเดียม ที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนและเมือง ออกแบบได้มาตรฐานสากล ปลอดภัย ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน ทันสมัย ยั่งยืนตลอดการใช้งาน
หนังสือ655.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง345.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การออกแบบสเตเดียม" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความสำคัญของการกีฬาและนันทนาการ ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสเตเดียม สเตเดียมในประเทศไทย การแบ่งประเภทชนิดกีฬา ความจุ ที่ตั้ง การออกแบบ การวางทิศ ส่วนประกอบ การแบ่งเขตความปลอดภัยในสเตเดียม ข้อมูลสนามกีฬาเพื่อการออกแบบ พื้นที่บริการกีฬา อัฒจันทร์ สิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนบริการสื่อมวลชน ส่วนอำนวยการแข่งขันและบริหารจัดการสเตเดียม ที่จอดรถ รูปลักษณ์ของสเตเดียมและสเตเดียมในอนาคต โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ

1. บทนำ
2. หลักการทั่วไป
3. ข้อมูลสนามกีฬาเพื่อการออกแบบ
4. พื้นที่บริการกีฬา
5. อัฒจันทร์
6. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ชม
7. ส่วนบริการสื่อมวลชน
8. ส่วนอำนวยการแข่งขันและบริหารจัดการสเตเดียม
9. ที่จอดรถ
10. รูปลักษณ์ของสเตเดียมในอนาคต

คำนิยม
ขอสนับสนุนให้อาจารย์ไตรวัฒน์ได้ศึกษางานและปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ให้ทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ สถาปนิก วิศวกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไปรองศาสตราจารย์ ดร. วีระ สัจกุล
ตามที่ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นมานะและพยายามของรองศาสตราจารย์ นาวาโท ไตรวัฒน์ วิรยศิริ ที่จะผลิตตำราการออกแบบให้เป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สถาปนิก วิศวกร และบุคคลทั่วไป ได้สำเร็จลงเรียบร้อยแล้วนั้น ก็ต้องของแสดงความยินดีที่วงวิชาการจะได้หนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งดังหนังสือ "การออกแบบสเตเดียม" เล่มนี้ศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์- ที่ปรึกษาอธิการบดี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334040 (ปกอ่อน) 380 หน้า
ขนาด: 209 x 249 x 22 มม.
น้ำหนัก: 845 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน