0
ลด 10%
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีพื้นความรู้เบื้องต้นทางด้านกลศาสตร์ทั่วไป กลศาสตร์วัสดุ กลศาสตร์เครื่องจักร และคณิตศาสตร์ในระดับปีที่ 2
หนังสือ315.00 บาท
e-books(PDF) ?297.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1" เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีพื้นความรู้เบื้องต้นทางด้านกลศาสตร์ทั่วไป กลศาสตรวัสดุ กลศาสตตร์เครื่องจักร และคณิตศาสตร์ในระดับปีที่ 2 ของการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เนื้อหาภายในกล่าวเริ่มตั้งแต่ปรัชญา การออกแบบในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงขึ้นตอนการออกแบบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ทำงานได้ตามความประสงค์ในราคาที่ประหยัดมากที่สุด หลักกการคำนวณออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย การวางรากฐานทางทฤษฏีการคำนวณหาขนาดของชิ้นงานแต่ละชนิด นอกจากนี้ยังได้แสดงตัวอย่างการคำนวณ และวิธีอย่างชัดเจน รวมทั้งให้คำตอบสำหรับแบบฝึกหัดท้ายบทอีกด้วย!

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 คุณสมบัติทางโลหะวิทยาของวัสดุวิศวกรรม
บทที่ 3 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลย่อย
บทที่ 4 ความเค้นผสมและทฤษฎีความเสียหาย
บทที่ 5 การออกแบบสำหรับการแตกหักเนื่องจากความล้า
บทที่ 6 รอยต่อด้วยหมุดย้ำและสลักเกลียว
บทที่ 7 การยึดด้วยสลักเกลียว
บทที่ 8 ลิ่มและสลัก
บทที่ 9 การออกแบบเพลา
บทที่ 10 สปริง
บทที่ 11 สกรูส่งกำลัง

- ภาคผนวก
- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160810635 (ปกอ่อน) 456 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 20 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน