0
การออกแบบและจัดพื้นที่สำนักงาน (PDF)
หนังสือ180.50 บาท
e-books(PDF) ?189.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

รวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การออกแบบและจัดพื้นที่สำนักงาน"    ไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาของสำนักงาน การศึกษาข้อมูลและการแยกรายละเอียด การจัดผังพื้นที่สำนักงาน ระยะการใช้งานต่างๆ ลักษณะและประเภทของเครื่องเรือนและอุปกรณ์ที่จำเป็นในสำนักงาน รวมถึงเรื่องของการจัดห้องประชุม วัสดุประกอบการตกแต่งสำนักงาน และส่วนประกอบออกแบบสำนักงาน นำเสนอพร้อมภาพและตัวอย่างประกอบมากมาย โดยมีคำถามท้ายบทให้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840011640 (PDF) 218 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส.ส.ท., สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน