0
ลด 50%
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (รหัสวิชา 3204-2101)
เรียนรู้ภาพรวมของระบบคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
หนังสือ70.00 บาท
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ภาพรวมของระบบคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม การแก้ไขปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์ พร้อมฝึกฝนการออกแบบโปรแกรมดัวยการกำหนดขั้นตอนการทำงานผ่านอัลกอริทึม ผังงาน และรหัสเทียม ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C โดยเสริมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรมผ่านตัวอย่างแบบทีละขั้น จนสามารถเขียนโปรแกรมได้จริง เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเรียน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการฝึกฝนทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมของระบบคอมพิวเตอร์และขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
บทที่ 2 อัลกอริทึมและการแก้ไขปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 การเขียนผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา C
บทที่ 6 การจัดรูปแบบการป้อนข้อมูลและการแสดงผล
บทที่ 7 คำสั่งควบคุมเงื่อนไข
บทที่ 8 การวนซ้ำ (Loop)
บทที่ 9 พอยน์เตอร์และอาร์เรย์
บทที่ 10 ฟังก์ชั่นมาตรฐานและโปรแกรมย่อย
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824908 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน