0
การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น : Introduction to Building Design and Construction Deawing
หนังสือออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น อธิบายหลักการ ทฤษการออกแบบโครงสร้างต่าง ๆ แต่ละโปรแกรมเพื่อให้แนวทางและความเข้าใจชัดเจนแก่นิสิตนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชานี้
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาในหนังสืออธิบายหลักการ ทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างต่าง ๆ แต่ละโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการเขียนแบบ หรือโปรแกรมหุ่นจำลอง เพื่อให้แนวทางและความเข้าใจที่ชัดเจนแก่นิสิตนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ช่วยให้งานออกแบบมีความแม่นยำ มีคุณภาพ และสอดคลองกับความงามของอาคาร โดยมีภาพประกอบและคำอธิบายที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี   

สารบัญ

โปรแกรมการเขียนแบบ
บทที่ 1 การจัดวางช่วงเสา แนวเสา
บทที่ 2 ฐานราก เสาเข็ม
บทที่ 3 โครงสร้างระบบพื้นไม้
บทที่ 4 โครงสร้างพื้นคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บทที่ 5 ผนังโครงไม้และผนังโครงเบา
ฯลฯ

โปรแกรมหุ่นจำลอง
- โครงสร้างพื้นไม้
- ผนังโครงไม้ ผนังโครงเบา
- รูปลักษณะหลังคาแบบต่าง ๆ
- โครงสร้างหลังคาแบบต่าง ๆ

คำนิยม
ขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แลพภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่สนับสนุนคณาจารย์ในการผลิตหนังสือตำราที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์และเป็นที่อ้างอิงได้ในวงการศึกษาสถาปัตยกรรมและวิชาชีพตลอดมาศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์
หลักการและวิชาการเรียนรู้ที่กลุ่มคณาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ความรู้พื้นฐานเรื่องวัสดุและการก่อสร้าง ทำให้ผู้เรียนได้สามารถเข้าใจองค์ประกอบการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำมาใช้พัฒนาบุคลากรสายสถาปัตยกรรมได้อย่างดีและแพร่หลาย คณะสถาปัตยกรรม หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะยังเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาสถาปัตยกรรมและวิชาชีพได้สืบต่อไปรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ- คณะบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
หวังว่าโครงการผลิตตำราและเอกสารวิชาการของภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จักได้ผลิตสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในลำดับถัดมา ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับหนังสือฉบับนี้ออกมาในอนาคต เพื่อประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อไปรองศาสตราจารย์ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล- หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339618 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาด: 294 x 209 x 10 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์cupress
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน