0
การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ภูมิสถาปัตยกรรม
นำเสนอรูปแบบงานและอธิบายในหลักวิชาการให้เห็นเนื้อหาที่เกิดจากพัฒนาการของเทคโนโลยีการก่อสร้าง ทางภูมิสถาปัตยกรรม จากแต่ละแนวคิดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้
หนังสือ456.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ผลงานการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ดีจะมีการผสมผสานเทคนิคการก่อสร้างที่สัมพันธ์กับแนวความคิดในการออกแบบอย่างลงตัว และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในช่วงเวลานั้น ๆ การที่เราพิจารณางานภูมิสถาปัตยกรรมงานหนึ่ง ๆ ย่อมสะท้อนให้เห็นกลับไปยังทฤษฎี แนวคิด และหลักการออกแบบก่อสร้างในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ นั้นได้ หนังสือ "การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ภูมิสถาปัตยกรรม" เล่มนี้ ผู้เขียนจึงใช้หลักดังกล่าวในการนำรูปแบบงานมาวิเคราะห์ และอธิบายในหลักวิชาการให้เห็นเนื้อหาที่เกิดจากพัฒนาการของเทคโนโลยีการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม จากแต่ละแนวคิดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจ และใช้เป็นข้อพิจารณาหรือเกณฑ์ในการเลือกนำไปใช้ต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เส้นระดับ
บทที่ 3 การปรับระดับ
บทที่ 4 การระบายน้ำ
บทที่ 5 ปัญหาของพื้นที่ และการฟื้นฟูที่ดิน
บทที่ 6 ตลิ่ง การรับน้ำหนักของดิน
บทที่ 7 สระน้ำธรรมชาติ
บทที่ 8 สระน้ำประดิษฐ์ น้ำพุ น้ำตก
บทที่ 9 น้ำเสียและการบำบัด
บทที่ 10 ระบบชลประทานภูมิทัศน์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740335306 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 18 มม.
น้ำหนัก: 795 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน