0
ลด 10%
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?219.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก" เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยยึดถือแนวทางตามข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท. 011007-19) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   และกฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทฤษฎีอีลาสติกหรือทฤษฎีหน่วยแรงใช้งานเป็นแนวทางการคำนวณ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเทคนิคสถาปัตย์ และเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาต่อไป โดยรายละเอียดของเนื้อหาวิชาได้เขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารอย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ รายละเอียดเนื้อหาวิชายังครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างครบถ้วน

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บทที่ 2 การออกแบบโดยทฤษฎีหน่วยแรงใช้งาน
บทที่ 3 การออกแบบพื้นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บทที่ 4 การออกแบบบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
บทที่ 5 การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บทที่ 6 การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
บทที่ 7 การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160835072 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน