0
การออกแบบโครงสร้างสะพานทางหลวง : Design of Highway Bridge Structures
จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้มีอยู่สองข้อคือ การนำทฤษฎีโครงสร้างไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบโครงสร้างสะพาน และการนำเสนอขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานคอนกรีตอัดแรง และสะพานเหล็ก
หนังสือ403.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การออกแบบโครงสร้างสะพานทางหลวง : Design of Highway Bridge Structures" เล่มนี้ มีจุดประสงค์อยู่สองข้อคือ การนำทฤษฎีโครงสร้างไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบโครงสร้างสะพาน และการนำเสนอขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานคอนกรีตอัดแรง และสะพานเหล็ก สำหรับสะพานช่วงสั้นถึงช่วงยาวปานกลาง ซึ่งผู้อ่านควรมีพื้นฐานการวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างมาก่อน โดยรวมแล้ว หนังสือเล่มนี้ มีไว้เพื่อนักศึกษาปีที่สี่ในระดับบัณฑิต และนักศึกษาปีที่หนึ่งในระดับมหาบัณฑิต อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในเล่มจะเป็นประโยชน์ต่อวิศวกรที่ทำงานด้านการออกแบบสะพานสมัยใหม่

    วิธีการออกแบบในหนังสือเล่มนี้ จะให้คำตอบที่ใช้ได้จริงสำหรับปัญหาที่พบได้บ่อยในการออกแบบสะพาน และแบบสะพานล้วนสมเหตุสมผลและให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ แต่ผู้ออกแบบสะพานควรพร้อมเปิดรับวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา การวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีการที่ใหม่และดีกว่าเท่านั้น ที่จะทำให้วิศวกรสะพานเติมเต็มความรับผิดชอบในการทำสะพานทางหลวงสมัยใหม่ปลอดภัย คุ้มค่า และสวยงาม

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 น้ำหนักบรรทุกในงานสะพาน
บทที่ 3 สะพานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
บทที่ 4 สะพานแผ่นพื้นและคานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่
บทที่ 5 สะพานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบนคานเหล็กรูปพรรณเชิงเดี่ยว
บทที่ 6 สะพานแผ่นพื้นคอนกรีตเหล็กบนคานเหล็กรูปพรรณเชิงประกอบ
บทที่ 7 สะพานคอนกรีตอัดแรง
บทที่ 8 สะพานคานเหล็กประกอบต่อเนื่องสามช่วง
บทที่ 9 สะพานโครงข้อหมุนเหล็ก
บทที่ 10 แผ่นรับแรงกดอีลาสโตเมอร์
บทที่ 11 ตอม่อกลางสะพาน
บทที่ 12 ตอม่อปลายสะพาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164682153 (ปกอ่อน) 468 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 825 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน