0
การออกแบบโครงสร้างองค์กรอย่างง่ายและได้ผล
โครงสร้างองค์กรของท่านเหมาะสม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรวจสอบได้ และรองรับอนาคตหรือไม่ หาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้สัมผัสกับองค์กรต่าง ๆ ในฐานะที่ปรึกษาพบว่า ปัญหาหลายปัญหาขององค์กรมีจำนวนไม่น้อยที่สาเหตุของปัญหา เกิดจากการจัดวางโครงสร้างองค์กรไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น มีปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานไม่ชัดเจน มีทั้งซ้ำซ้อน งานบางงานหายไปจากองค์กร และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของการจัดทำ หนังสือ "การออกแบบโครงสร้างองค์กรอย่างง่ายและได้ผล" เล่มนี้ เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ เห็นความสำคัญ และมีแนวทางในการออกแบบ ทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างง่ายที่ผู้บริหารทุกระดับสามารถนำไปใช้ได้จริง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : โครงสร้างองค์กรสำคัญอย่างไร?
ส่วนที่ 2 : ออกแบบโครงสร้างองค์กรต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?
ส่วนที่ 3 : ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรมีรูปแบบอะไรบ้าง?
ส่วนที่ 4 : ประเมินจากอะไรว่าโครงสร้างองค์กรดีหรือไม่ดี?
ส่วนที่ 5 : ถ้าจะทบทวนโครงสร้างองค์กรต้องทำอะไรบ้าง?

- บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167444918 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 146 x 208 x 7 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน