0
การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็ก (ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม)
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้ที่สนใจทั่วไป
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้โดยเนื้อหาวิชาได้เขียนรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็กอย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ในขั้นสูงต่อไป และเนื้อหาวิชายังครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวสึกษาอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้ที่สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็ก
บทที่ 2 การออกแบบโครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณ
บทที่ 3 การออกแบบโครงสร้างคานเสารูปพรรณ
บทที่ 4 การออกแบบโครงสร้างเหล็กรับแรงดึง
บทที่ 5 การออกแบบจุดยึดด้วยสลักเกรียวหรือหมุดย้ำ
บทที่ 6 การออกแบบจุดยึดด้วยการเชื่อม
บทที่ 7 การออกแบบโครงถักหลังคาเหล็ก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747810592 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กวี หวังนิเวศน์กุล
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน