0
การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็ก
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็ก โดยเนื้อหาได้เขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาการเหล็กอย่างง่าย ครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ในขั้นสูงขึ้น เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.ช่างก่อสร้าง   ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตย์ ช่างสำรวจและเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศกรรมโยธาต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็ก
บทที่ 2 การออกแบบโครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณ
บทที่ 3 การออกแบบโครงสร้างเสาเหล็กรูปพรรณ
บทที่ 4 การออกแบบโครงสร้างเหล็กรับแรงดึง
บทที่ 5 การออกแบบจุดยึดด้วยสลักเกลียวหรือหมุดย้ำ
บทที่ 6 การออกแบบจุดยึดด้วยการเชื่อม
บทที่ 7 การออกแบบโครงสร้างถักหลังคาเหล็ก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744012128 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 183 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กวี หวังนิเวศน์กุล
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน