0
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้เบื้องต้น
เนื้อหาวิชาได้เขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารอย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ขั้นตอนของการออกแบบอาคารอย่างง่าย ทั้งโครงสร้างเหล็กและไม้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยเนื้อหาได้ครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของกรมอาชีวศึกษาอย่างครบครัน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตย์ ช่างสำรวจ และเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยกรรมโยธาได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็ก
บทที่ 2 แรงเฉือนและโมเมนต์ในโครงสร้างคานอย่างง่าย
บทที่ 3 การออกแบบโครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณ
บทที่ 4 การออกแบบโครงสร้างเสาเหล็กรูปพรรณ
บทที่ 5 การออกแบบโครงสร้างเหล็กรับแรงดึง
บทที่ 6 การออกแบบจุดยึดด้วยสลักเกลียวหรือหมุดย้ำ
บทที่ 7 การออกแบบจุดยึดด้วยการเชื่อม
บทที่ 8 การวิเคราะห์แรงในโครงถัก
บทที่ 9 การออกแบบโครงถักหลังคาเหล็ก
บทที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโครงสร้างไม้
บทที่ 11 การออกแบบโครงสร้างคานไม้
บทที่ 12 การออกแบบโครงสร้างเสาไม้
บทที่ 13 การออกแบบอุปกรณ์ยึดรอยต่อไม้
บทที่ 14 การออกแบบโครงถักหลังคาไม้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749460870 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 700 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กวี หวังนิเวศน์กุล
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน