0
ลด 10%
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ252.00 บาท
e-books(PDF) ?239.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก" เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยยึดถือแนวทางตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็ก รูปพรรณของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2548 มาตรฐานสำหรับอาคารไม้ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการคำนวณ โดยเนื้อหาวิชาเขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารไม้และเหล็กอย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐาน และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้เนื้อหาวิชายังครอบคลุมในหลักสูตรระดับ ปวส. และปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างครบถ้วน

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโครงสร้างไม้
บทที่ 2 การออกแบบโครงสร้างคานไม้
บทที่ 3 การออกแบบโครงสร้างเสาไม้
บทที่ 4 การออกแบบอุปกรณ์ยึดรอยต่อไม้
บทที่ 5 การออกแบบโครงถักหลังคาไม้
บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล้ก
บทที่ 7 การออกแบบโครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณ
บทที่ 8 การออกแบบโครงสร้างเสาเหล็กรูปพรรณ
บทที่ 9 การออกแบบจุดยึดด้วยสลักเกลียวหรือหมุดย้ำ
บทที่ 11 การออกแบบจุดยึดด้วยการเชื่อม
บทที่ 12 การออกแบบโครงถักหลังคาเหล็ก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836871 (ปกอ่อน) 472 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน