0
ลด 10%
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
แนะนำการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กไว้อย่างละเอียด พร้อมมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้อ่านได้ฝึกออกแบบให้เกิดทักษะ
หนังสือ175.50 บาท
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กไว้อย่างละเอียด พร้อมมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้อ่านได้ฝึกออกแบบให้เกิดทักษะ จึงสามารถใช้เป็นคู่มือในการออกแบบดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ตลอดจนใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ทุกท่านได้ด้วย และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างตำรวจ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วิศวกรโยธา ผู้เพิ่งจบและยังไม่มีประสบการณ์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปในการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

 • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นของไม้

 • บทที่ 3 คานและตงสำหรับอาคารไม้

 • บทที่ 4 การออกแบบองค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด

 • บทที่ 5 โครงหลังคาไม้

 • บทที่ 6 รอยต่อโครงสร้างไม้

 • บทที่ 7 ความรู้ทั่วไปของเหล็กรูปพรรณ

 • บทที่ 8 องค์อาคารรับแรงดึง

 • บทที่ 9 องค์อาคารรับแรงอัด

 • บทที่ 10 องค์อาคารรับแรงดัด

 • บทที่ 11 โครงหลังคาเหล็ก

 • บทที่ 12 การต่อโครงสร้างเหล็ก

 • ภาคผนวก ก. ค่าที่ใช้ในการออกแบบสำหรับโครงสร้างไม้

 • ภาคผนวก ข. ค่าที่ใช้ในการออกแบบสำหรับโครงสร้างเหล็ก

 • ภาคผนวก ค. สูตรในการหาโมเมนต์ แรงเฉือน และระยะโก่งของคาน

 • ภาคผนวก ง. สูตรในการคำนวณตรีโกณมิติและคุณสมบัติรูปทรงเรขาคณิต

 • บรรณานุกรม

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9742122288 (ปกอ่อน) 304 หน้า
  ขนาด: 186 x 258 x 15 มม.
  น้ำหนัก: 540 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  เดือนปีที่พิมพ์: --/2005
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน