0
การอ่านจับใจความ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ใช้ประกอบการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 8 หน่วย พื้นฐานการอ่านจับใจความ การอ่านจับใจความสำคัญย่อหน้า การอ่านจับใจความตำราวิชาการ การอ่านจับใจความข่าว การอ่านจับใจความบทความ การอ่านจับใจความสารคดี ฯลฯ
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การอ่านจับใจความ คือ การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วน ใจความสำคัญ และส่วนขยายใจความสำคัญของเรื่อง ใจความสำคัญของเรื่อง คือ ข้อความที่มีสาระคลุมข้อความอื่น ๆ ในย่อหน้านั้นหรือเรื่องนั้นทั้งหมด ข้อความอื่น ๆ เป็นเพียงส่วนขยายใจความสำคัญเท่านั้น ข้อความหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะมีใจความสำคัญที่สุด

สารบัญ

หน่วยที่ 1 พื้นฐานการอ่านจับใจความ
หน่วยที่ 2 การอ่านจับใจความสำคัญย่อหน้า
หน่วยที่ 3 การอ่านจับใจความตำราวิชาการ
หน่วยที่ 4 การอ่านจับใจความข่าว
หน่วยที่ 5 การอ่านจับใจความบทความ
หน่วยที่ 6 การอ่านจับใจความสารคดี
หน่วยที่ 7 การอ่านจับใจความกวีนิพนธ์ร่วมสมัย
หน่วยที่ 8 การอ่านจับใจความเรื่องสั้นและนวนิยาย

เฉลยแบบฝึกหัด 1-8

คำนิยม
การอ่านจับใจความ เป็นวิชาภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นเป็นนักอ่าน ในเมื่ออาจารย์ประทีปและอาจารย์แววมยุราเป็นนักอ่านชั้นเยี่ยมอยู่แล้ว การจัดทำแบบฝึกหัดการอ่านจึงมาจากวรรณกรรมไทยร่วมสมัย ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้นักอ่านสามารถฝึกปฏิบัติเรื่องการอ่านจับใจความเท่านั้น หากยังทำให้นักอ่านเห็นตัวอย่างผลงานที่มีชื่อนักเขียนและชื่อวรรณกรรมเป็นเบื้องต้น เป็นการปูพื้นฐานสำหรับการอ่านวรรณกรรมได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้จึงให้ประโยชน์ในฐานะตำราสอนเรื่องการอ่านจับใจความครบถ้วน แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักอ่านเต็มตัวในอนาคตด้วย
--ชมัยภร แสงกระจ่าง (บางคมบาง)--
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165823821 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ประทีป เหมือนนิล
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน