0
การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน หลักการพื้นฐานในการอ่าน ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกอ่านหนังสือ การบรรณนิทัศน์หนังสือและการทัศนะ และอื่นๆ
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ "การอ่าน" หลักพื้นฐานในการอ่าน การเลือกหนังสือ การบรรณนิทัศน์หนังสือและการแสดงทรรศนะ งานประพันธ์ร้อยแก้ว การอ่านจับใจความ การอ่านวิเคราะห์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การตีความ การขยายความ การสรุปความ รวมถึงการอ่านสารคดี การอ่านบันเทิงคดี การอ่านงานวิชาการ และการอ่านเพื่อพัฒนาตน ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมกิจกรรมทบทวน กิจกรรมเสนอแนะและแนวตอบชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน
บทที่ 2 หลักพื้นฐานในการอ่าน
บทที่ 3 ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกอ่านหนังสือ
บทที่ 4 การบรรณนิทัศน์หนังสือและการแสดงทรรศนะ
บทที่ 5 การอ่านร้อยกรอง
บทที่ 6 การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้ว
บทที่ 7 การอ่านจับใจความสำคัญ
บทที่ 8 การอ่านวิเคราะห์และวินิจสาร : การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
บทที่ 9 การวินิจสาร : การตีความ การขยายความ และการสรุปความ
บทที่ 10 การอ่านสารคดี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165381901 (ปกอ่อน) 488 หน้า
ขนาด: 169 x 237 x 20 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน