0
การเขียนคำพิพากษากับภาษาเขียน
หนังสือเล่มนี้มุ่งหมายที่จะศึกษาถึงเรื่องของการเขียนคำพิพากษา และการนำความรู้ทางด้านภาษาเขียนมาใช้ในการเขียนคำพิพากษา อันจะช่วยให้มีการพัฒนาการเขียนคำพิพากษาให้ดียิ่งขึ้น
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การเขียนคำพิพากษากับภาษาเขียน" เล่มนี้ มุ่งหมายที่จะศึกษาถึงเรื่องของการเขียนคำพิพากษา และการนำความรู้ทางด้านภาษาเขียนมาใช้ในการเขียนคำพิพากษา อันจะช่วยให้มีการพัฒนาการเขียนคำพิพากษาให้ดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่ผู้เขียนคำพิพากษาอาจนำไปใช้แก้ไขปัญหาในการเขียนคำพิพากษาได้ ทั้งเป็นโอกาสที่บุคคลซึ่งมีความสนใจจะได้รู้ว่า ผู้พิพากษาเขียนคำพิพากษาอย่างไร โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

ข้อความเบื้องต้น
1. ลักษณะและความสำคัญของคำพิพากษา
2. การนำคำพิพากษาไปใช้ประโยชน์
3. แนวทางการศึกษา

ภาค 1 ภาษาและภาษาไทย
ภาค 2 ภาษาเขียน
- บทที่ 1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน
- บทที่ 2 การเขียนภาษา

ภาค 3 ภาษากฎหมาย
- บทที่ 1 คำที่เป็นภาษากฎหมาย
- บทที่ 2 การเขียนภาษาหฎหมาย

ภาค 4 การเขียนคำพิพากษา
- บทที่ 1 การเขียนรายการส่วนต้นของคำพิพากษา
- บทที่ 2 การเขียนรายการแห่งคดี
- บทที่ 3 การเขียนเหตุผลแห่งคำวินิจฉัย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165682688 (ปกอ่อน) 436 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 790 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไพโรจน์ วายุภาพ
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน