0
การเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
รวบรวมหลักการและองค์ความรู้ในการเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาทั้งที่เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือมนุษย์ศาสตร์ รวมทั้งผู้อ่านทั่วไปที่สนใจ
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์" เล่มนี้ ได้รวบรวมหลักการและองค์ความรู้ในการเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์อย่างครบถ้วน โดยอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความ ศิลปะการใช้ภาษาในการเขียนบทความ ขั้นตอนการเขียนบทความ ลีลาการเขียนบทความ บทบรรณาธิการ บทความเชิงวิชาการ และอื่นๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาทั้งที่เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือมนุษย์ศาสตร์ รวมทั้งผู้อ่านทั่วไปที่สนใจการเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

สารบัญ

บทนำ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความ
บทที่ 1 ศิลปะการใช้ภาษาในการเขียนบทความ
บทที่ 2 ขั้นตอนการเขียนบทความ
บทที่ 3 ลีลาการเขียนบทความ
บทที่ 4 บทบรรณาธิการ
บทที่ 5 บทความเชิงวิชาการ
บทที่ 6 บทความเชิงวิเคราะห์
บทที่ 7 บทความแสดงความคิดเห็น
บทที่ 8 บทความเชิงวิจารณ์
บทที่ 9 บทความแนะนำหรืออธิบาย
บทที่ 10 บทความสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740332725 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 144 x 209 x 13 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน