0
การเขียนภาพร่างผลิตภัณฑ์ ฉบับสุดคุ้ม
กล่าวถึงแนวความคิดและความหมายของการร่างภาพทั้งในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ การร่างภาพด้วยวิธีการทางทัศนียวิทยาทั้งในแบบจุดเดียว แบบ 2 จุด และแบบ 3 จุด
หนังสือ208.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การเขียนภาพร่างผลิตภัณฑ์" เล่มนี้ กล่าวถึงแนวความคิดและความหมายของการร่างภาพทั้งในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ การร่างภาพด้วยวิธีการทางทัศนียวิทยาทั้งในแบบจุดเดียว แบบ 2 จุด และแบบ 3 จุด การใช้แสงและเงาเพื่อให้เข้าใกรจำแนกค่าน้ำหนักอ่อน แก่ การใช้สีตลอดจนการเน้นคุณลักษณะของวัสดุต่างๆ โดยมีภาพประกอบชัดเจน พร้อมคำอธิบายละเอียดเป็นขั้นตอน เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาทำความเข้าใจในหลักทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์

สารบัญ

- การเขียนงานออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการนำเสนอ
- ลักษณะของการเขียนแบบสำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์
- การออกแบบร่างงานผลิตภัณ์
- การร่างแบบ (Sketch Drawing)
- ขั้นตอนการร่างแบบเบื้องต้น
- ฝึกลากเส้นโค้ง
- การร่างภาพทัศนียภาพ (perspective)
- การร่างภาพทัศนียภาพแบบ 1 จุด (One Point)
- การร่างภาพทัศนียภาพแบบ 2 จุด (Two Point)
- การร่างภาพทัศนียภาพแบบ 3 จุด (Three Point)
ฯลฯ

คำนิยม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตำรา "การเขียนภาพร่างผลิตภัณฑ์" ของผู้ช่วนศษสตราจารย์สุมาลี ทองรุ่งโรจน์ เล่มนี้จะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญและพัฒนาไปสู่การออกแบบที่หลากหลายและสลับซับซ้อนยิ่งๆ ขึ้นไปนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน- ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) 2549
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164283770 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 191 x 255 x 27 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน