0
การเขียนภาพสีน้ำ Watercolor Painting (ฉบับสุดคุ้ม)
ภายในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสีน้ำ ขั้นตอนการเขียนภาพสีน้ำ อธิบายเทคนิควิธีการต่าง ๆ อย่างละเอียดและชัดเจน...
ผู้เขียน นภดล เนตรดี
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การเขียนภาพสีน้ำ Watercolor Painting (ฉบับสุดคุ้ม)" เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการเขียนภาพสีน้ำ การจัดองค์ประกอบศิลป์ การเขียนภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง และการเขียนภาพสีน้ำทิวทัศน์ ในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสีน้ำ นอกจากนี้ยังได้แสดงขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาพสีน้ำในหัวข้อต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย รวมถึงให้แนวความคิดและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอ งจากการเรียนรู้ตามขั้นตอนการเขียนภาพสีน้ำ วิธีการอธิบายเทคนิควิธีการต่าง ๆ อย่างละเอียดและชัดเจน

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนภาพสีน้ำ
บทที่ 2 ลักษณะและคุณสมบัติของสีน้ำ
บทที่ 3 องค์ประกอบศิลป์ในการเขียนภาพสีน้ำ
บทที่ 4 การเขียนภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง
บทที่ 5 การเขียนภาพสีน้ำทิวทัศน์

- Gallery ระเบียงภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164282261 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 206 x 283 x 10 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน