0
การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ จดหมาย อีเมล แฟกซ์ เเละเมมโม
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?280.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ" เล่มนี้ เป็นคู่มือเรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนภาษาอังกฤษโต้ตอบทางธุรกิจทั้ง ทางจดหมาย อีเมล แฟกซ์ และเมมโม โดยรวบรวมสถานการณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารต่างๆ ไว้อย่างครอบคลุม พร้อมยกตัวอย่างการเขียน การใช้ภาษา สำนวน และคำศัพท์ที่ใช้บ่อย อีกทั้งยังสอดแทรกข้อควรรู้และข้อควรระวังในการเขียน นอกจากนี้ยังมีแบบฟอร์มสำเร็จรูปที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในทันที!

สารบัญ

บทที่ 1 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
- จดหมาย
- เเฟกซ์
ฯลฯ

บทที่ 2 การเขียนภาษาอังกฤษในสำนักงาน
- การเขียนจดหมายสมัครงาน
- การเเจ้งข้อมูล
ฯลฯ

บทที่ 3 การเขียนติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า
- การถามข้อมูลสินค้า
- การสั่งสินค้า
ฯลฯ

บทที่ 4 การเขียนติดต่อธุรกิจเกียวกับการให้บริการ
- การจองโรงเเรม
- การยกเลิกการจอง
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือ "การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ" ที่เขียนโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวิภา วิริยา เล่มนี้ จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อผู้ที่มีพื้นความรู้ภาษาอังกฤษไม่มาก นักเรียน นักศึกษา เเละผู้ที่สนใจ ควรมีไว้เป็นหนังสืออ้างอิงในการเขียนภาษาอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสม ความตั้งใจของผู้เขียนในการเขียนเรียบเรียงหนังสือที่นำมาใช้ได้จริง ดังเช่น หนังสือ "การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ" จึงเป็นการตอบสนองความต้องการของ สังคมไทยอย่างเเท้จริง
--ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม โตรัตน์ --
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744143686 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 194 x 259 x 16 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บิสคิต, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน