0
การเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสินค้า (PDF)
การเขียนติดต่อสื่อสารเป็นสื่อที่สำคัญที่ใช้ติดต่อธุรกิจการค้าระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า การวางแผนการดำเนินงาน หรือการบริหารงานภายในองค์กร บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ
e-books(PDF) ?120.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   การเขียนติดต่อสื่อสารเป็นสื่อที่สำคัญที่ใช้ติดต่อธุรกิจการค้าระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้า การวางแผนการดำเนินงาน หรือการบริหารงานภายในองค์กร บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อธุรกิจจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจขององค์กรนั้นประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน และได้กำไรอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการประกอบการนั้น

    ในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมการฝึกการเขียน เรียนรู้ภาษา คำศัพท์ และสำนวน ที่ใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่แทบทุกองค์กรจำเป็นต้องใช้เพื่อสื่อสารระหว่างกัน ได้แก่ การถามข้อมูลสินค้า การสั่งสินค้า การแจ้งปัญหา การส่งสินค้า การร้องเรียน การขอคืนเงิน การขอเปลี่ยนสินค้า การขอโทษลูกค้า และการแสดงความยินดี

สารบัญ

- การถามข้อมูลสินค้า
- การสั่งสินค้า
- การแจ้งปัญหาการส่งสินค้า
- การเขียนร้องเรียน
- การขอเงินคืน
- การขอเปลี่ยนสินค้า
- การขอโทษลูกค้า
- การแสดงความยินดี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744145833 (PDF) 79 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์บิสคิต, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน