0
การเขียนลายไทยด้วยเครยอง (ฉบับปรับปรุง)
ผู้ที่จะฝึกเขียนภาพด้วยแท่งถ่านเครยอง ควรจะต้องมีประสบการณ์ในการเขียนภาพ และการแรเงาด้วยดินสอมาก่อนบ้าง จะได้เข้าใจเรื่องแสง-เงาตามทฤษฎีการเขียนภาพ ร่างภาพ และแรเงา จะทำให้เข้าใจและเขียนด้วยแท่งถ่าย
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การเขียนลายไทยด้วยเครยอง (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ ได้อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพไว้อย่างชัดเจน ทั้งวิธีการใช้ดินสอ ปากกา แท่งถ่านชาร์โคลดินสอถ่าน รวมไปถึงแสดงภาพการวางมือ การจับอุปการณ์การเขียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้สนใจฝึกเขียนเข้าใจง่าย และปฏิบัติตามได้ เป็นวิธีการนำเสนอที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อฝึกการปฏิบัติ (Practice) ตามแบบประเทศตะวันตก ซึ่งใช้ได้ผลดีในการเรียนการสอนในสถาบันศิลปะและสำหรับผู้ที่สนใจจะฝึกหัดเขียน ผู้ที่จะฝึกเขียนภาพด้วยแท่งถ่านเครยอง ควรจะต้องมีประสบการณ์ในการเขียนภาพ และการแรเงาด้วยดินสอมาก่อนบ้าง จะได้เข้าใจเรื่องแสง-เงาตามทฤษฎีการเขียนภาพ ร่างภาพ และแรเงา จะทำให้เข้าใจและเขียนด้วยแท่งถ่านเครยองได้เร็วขึ้น

สารบัญ

- วัสดุอุปกรณ์
- การเลือกและการเตรียมแท่งถ่าน
- การจับแท่งถ่านเขียนภาพ
- สิ่งที่มาแห่งความบันดาลใจ
- การฝึกเขียนลวดลายไทยด้วยแท่งถ่าน (เบื้องต้น)
- การเขียนดอกพุดตาน
- การเขียน ช่อ ก้าน ใบ ของดอกพุดตาน
- ลายกระจัง
- ฝึกเขียนลายกระหนกด้วยดินสอ
- ฝึกเขียนลายกระหนกด้วยแท่งถ่าน
- ศึกษาลายเชิง-ลายกรวยเชิง-ลายเฟื่อง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164280557 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 203 x 281 x 10 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน