0
การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม
วิชาการเขียนหนังสือราชการ ใช้เป็นแนวทางในการสอบเลื่อนฐานะของข้าราชการ และผู้ที่ต้องการจะมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ และรายงานการประชุม
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิชาการเขียนหนังสือราชการ ใช้เป็นแนวทางในการสอบเลื่อนฐานะของข้าราชการ และผู้ที่ต้องการจะมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ และรายงานการประชุม กับใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานภายในหน่วยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

บทที่ 1 การเขียนหนัสงือราชการ
- หนังสือภายนอก
- หนังสือภายใน
- หนังสือประทับตรา
ฯลฯ

บทที่ 2 วิธีเขียนหนังสือของกรมฝ่ายอำนวยการ
- รูปแบบและวิธีการเขียนหนังสือของกรมฝ่ายอำนวยการ
- ตัวอย่างการเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ
- บงการ
ฯลฯ

บทที่ 3 การประชุม
- การจดรายงานการะประชุม
- หลักการจดรายงานการประชุม
- มารยาทในการประชุม
ฯลฯ

บทที่ 4 บทเบ็ดเตล็ด
- การใช้ลักษณนามของทหาร
- การพิมพ์ผนวก และสิ่งที่ส่งมาด้วย
- การใช้คำว่า ข่าวราชนาวี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164746398 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน