0
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
การเขียนเป็นทักษะสามัญที่มนุษย์ผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าควรฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การเขียนเพื่อการสื่อสาร" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับหลักการสื่อสารและหลักภาษาไทยสำหรับการเขียนเพื่อการสื่อสาร การเขียนย่อหน้า ย่อความ สรุปความ และขยายความ การเขียนโครงการ การเขียนเรียงความและบทความ การเขียนหนังสือวิชาการ การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม รวมถึงการเขียนบันทึกและรายงาน นำเสนออย่างเป็นขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 การสื่อสารและหลักภาษาไทยสำหรับการเขียนเพื่อการสื่อสาร
บทที่ 2 การเขียนย่อหน้า ย่อความ สรุปความ และขยายความ
บทที่ 3 การเขียนโครงการ
บทที่ 4 การเขียนเรียงความและบทความ
บทที่ 5 การเขียนหนังสือราชการ
บทที่ 6 การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ
บทที่ 7 การเขียนรายงานการประชุม
บทที่ 8 การเขียนบันทึกและรายงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740332091 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 190 x 259 x 15 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน