0
การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย SolidWorks 2009 ขั้นพื้นฐาน +DVD
เรียนรู้การใช้งาน SolidWork ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานที่เริ่มจากศูนย์ จนสามารถเขียนแบบงานได้จริง
หนังสือ332.50 บาท
e-books(PDF) ?349.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้การใช้งาน SolidWorks 2009 อย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่การใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนชิ้นงาน การเขียนชิ้นงาน (Part) อย่างถูกต้องตามหลักการ การประกอบชิ้นงาน (Assembly) และการเขียนแบบแปลนสมบูรณ์ (Drawing) แล้วอาศัยการตั้งค่าตัวแปรเพื่อกำหนดมาตรฐานในการเขียนแบบ โดยได้มีดีวีดีไฟล์ตัวอย่างชิ้นงานประกอบอย่างเข้าใจง่าย และถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เหมาะสำหรับใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชา Computer Aided Drafting วิชา Computer Aided Design for Engineering และวิชาเขียนแบบเชิงวิศวกรรม

สารบัญ

บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม SolidWorks
บทที่ 2 การเขียนเส้นร่าง
บทที่ 3 การเขียนชิ้นงานหมุนกวาดและหน้าตัดกลมกลืน
บทที่ 4 การเขียนสำเนาชุดและการลบมุม
บทที่ 5 การสร้างชิ้นงานแบบสมบูรณ์
บทที่ 6 การเขียนแบบแปลนและมุมมอง
บทที่ 7 การบอกขนาด
บทที่ 8 การสร้างไฟล์ต้นแบบแบบแปลน
บทที่ 9 ต้นแบบแบบแปลนอ้างอิงมาตรฐาน ASME-1995
บทที่ 10 การประยุกต์ใช้งาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744433947 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(โครงการตำรา), สมาค
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน