0
ลด 60%
การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.,ปวส.ช่างเขียนแบบเครื่องกลวิศวกรรมศาสตร์ปี 1 ทุกสาขา และผู้เริ่มต้น
หนังสือ74.00 บาท
e-books(PDF) ?130.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมเทคนิคการเขียนแบบเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. จนถึงปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การเขียนด้วยมือ ตลอดจนการใช้เครื่องมือต่างๆ นับจากพื้นฐานการเขียนภาพ การมองภาพ การกำหนดขนาด พิกัดความเผื่อ พิกัดเผื่อรูปร่าง ความละเอียดผิวงาน ตลอดจนการเขียนชิ้นส่วนมาตรฐานต่างๆ และการเขียนแบบสั่งการผลิตเบื้องต้น โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดทบทวนท้ายเล่ม ที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำและอุปกรณ์สำหรับเขียนแบบ
บทที่ 2 การเขียนแบบ
บทที่ 3 การเขียนภาพฉาย และเทคนิคการมองภาพ
บทที่ 4 การกำหนดขนาด
บทที่ 5 แบบภาพตัดและแผ่นคลี่
บทที่ 6 พิกัดความเผื่อ
บทที่ 7 พิกัดความเผื่อรูปร่างและตำแหน่ง
บทที่ 8 เทคนิคการกำหนดคุณภาพผิวงาน
บทที่ 9 เกลียว
บทที่ 10 เพลา สลัก ลิ่ม และอุปกรณ์จับยึด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742129842 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 180 x 250 x 1 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน