0
ลด 10%
การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
พื้นฐาน แนวทาง ขั้นตอนต่างๆ ตัวอย่างและหลักเกณฑ์ในการเขียนแบบที่เป็นมาตรฐาน...
หนังสือ162.00 บาท
e-books(PDF) ?130.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐาน แนวทาง ขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนตัวอย่างและหลักเกณฑ์ในการเขียนแบบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบในวิชาชีพนี้จะได้ยึดถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน นำไปใช้ในการเขียนแบบ ซึ่งในที่นี้หมายถึงแบบก่อสร้างสำหรับงานสถาปัยตกรรมภายในหรืองานตกแต่งภายใน และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ตามรูปแบบและรูปลักษณ์ ตลอดจนการกำหนดรายละเอียดการใช้วัสดุประกอบ อุปกรณ์สิ่งประกอบการตกแต่ง และรายการตรวจสอบรายละเอียดของแบบตามหลักวิชาการที่ดีและเป็นมาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติงานเขียนแบบทั้งในระบบดั้งเดิม (Working Drawing) หรือเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CAD) สามารถสื่อสารในเรื่องแบบกับสถาปนิกของงานสถาปัตยกรรมหลักหรือวิศวกร ทั้งงานโครงสร้าง งานไฟฟ้า หรือแม้แต่งานระบบสุขาภิบาลได้อย่างดี

สารบัญสารบัญ

 • บทนำ

 • บทที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ

 • บทที่ 2 เส้นในงานเขียนแบบ

 • บทที่ 3 การเขียนตัวหนังสือ อักษรประกอบ และเส้นแสดงระยะ

 • บทที่ 4 สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน

 • บทที่ 5 ประเภทของแบบก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมภายใน

 • บทที่ 6 การเขียนผังบริเวณ ผังพื้น และแบบรื้อถอนปรับปรุง

 • บทที่ 7 การเขียนรูปด้าน รูปตัด และแบบขยาย

 • บทที่ 8 การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและแบบงานระบบสุขาภิบาล

 • บทที่ 9 การเขียนแบบรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์และแบบสิ่งตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้อง

 • บทที่ 10 การเขียนรายละเอียดกำกับแบบ

 • บทที่ 11 สัญนิยม คำย่อที่เกี่ยวข้อง และหน่วยวัดเปรียบเทียบ

 • บทที่ 12 การจัดเรียงรูปเล่มแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายในและการตรวจสอบงานเขียนแบบ

 • บทที่ 13 คอมพิวเตอร์กับการเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9745345822 (ปกอ่อน) 200 หน้า
  ขนาด: 185 x 256 x 10 มม.
  น้ำหนัก: 370 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  เดือนปีที่พิมพ์: 2003
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน