0
ลด 50%
การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SolidWorks
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
หนังสือ60.00 บาท
e-books(PDF) ?75.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SolidWorks" เล่มนี้ ได้นำตัวอย่างพร้อมทั้งแสดงขั้นตอนและเทคนิคการสร้างรูปทรงต่างๆ   ที่ผู้อ่านสามารถทำงานและฝึกให้เกิดทักษะความชำนาญในการใช้โปรแกรมเพื่อช่วยในการสร้างแบบ โดยครอบคลุมการเรียนการเขียนแบบแผ่นคลี่ในงานอุตสาหกรรมลักษณะต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี รวมทั้งช่างเขียนแบบงานโลหะแผ่น, ช่างเทคนิค และวิศวกรในสถานประกอบการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง ทั้งนี้ผู้เขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องมีความรู้พื้นฐานการเชียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SolidWorks 2013 หรือสูงกว่า และมีความรู้ด้านการเขียนหรืออ่านแบบงานโลหะแผ่นมาก่อน จึงจะสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ได้

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานแผ่นคลี่
บทที่ 2 แผ่นคลี่รูปเหลี่ยมและพีระมิด
บทที่ 3 แผ่นคลี่รูปทรงกระบอก
บทที่ 4 แผ่นคลี่รูปทรงกรวย
บทที่ 5 แผ่นคลี่รูปทรงกลม
บทที่ 6 แผ่นคลี่รูปท่อ
บทที่ 7 ฮอปเปอร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822232 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 170 x 219 x 8 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน