0
ลด 10%
การเขียนแบบไฟฟ้า
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?148.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การเขียนแบบไฟฟ้า" เล่มนี้ ได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาวิชาการเขียนแบบไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ และรหัสสีของสายไฟฟ้าใหม่ ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 อีกทั้งเนื้อหาทั้งหมดก็ได้ทำการแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 เพื่อให้เงื่อนไขเป็นปัจจุบันเช่นกัน ทั้งนี้การจัดเนื้อหาเป็นไปตามลำดับทุกขั้นตอน ทำให้สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย มีภาพประกอบการเขียนแบบไฟฟ้าเป็นตัวอย่างชัดเจน จึงเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับเป็นหนังสือประกอบการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไฟฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนเหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ้างอิง สำหรับประชาชนหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการเขียนแบบไฟฟ้าได้เป็นอย่างดียิ่ง

สารบัญ

บทที่ 1 การเขียนแบบเบื้องต้น
บทที่ 2 พื้นฐานการคำนวณ
บทที่ 3 ชนิดของแบบไฟฟ้า
บทที่ 4 ไดอะแกรมเส้นเดียว
บทที่ 5 ไดอะแกรมแผนผังการเดินสาย
บทที่ 6 ไดอะแกรมการเดินสายและการต่อสาย
บทที่ 7 แสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า
บทที่ 8 ไฟฟ้ากำลัง
บทที่ 9 การต่อลงดิน
บทที่ 10 การจัดเรียงแบบไฟฟ้า
บทที่ 11 ระบบจำหน่ายไฟฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160823444 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 22 มม.
น้ำหนัก: 618 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน