0
ลด 10%
การเขียนแอพพลิเคชันด้วย Visual Basic 2017
เรียนรู้พื้นฐานการเขียนภาษา Visual Basic ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูง ครบถ้วนสำหรับผู้เริ่มต้น เน้นตัวอย่างประกอบการเรียนรู้
หนังสือ215.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Visual Basic (VB)" เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ที่ออกแบบหน้าจอและส่วนติดต่อผู้ใช้งานด้วยคอนโทรล และคอมโพเนนต์ต่างๆ ซึ่งสามารถปรับแต่งให้สวยงามได้ตามความต้องการอย่างง่ายดาย จากนั้นทำการปรับแต่งค่าคอนโทรลต่างๆ แล้วเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล VB เป็นการพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม .NET จึงสามารถนาโปรแกรมไปใช้งานบนคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ทุกเครื่องได้ หนังสือเล่มนี้ ได้จัดทาขึ้นโดยมีการพัฒนาทางด้านเนื้อหาและคาอธิบายเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อหาในหนังสือได้ง่ายยิ่งขึ้น เหมาะสาหรับผู้เริ่มต้น นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในงานเขียนโปรแกรมได้ศึกษาและใช้เป็นบันไดก้าวแรกในการพัฒนาโปรแกรมต่อไปในอนาคต

สารบัญ

Chapter 1 รู้จัก Microsoft Visual Studio 2017
Chapter 2 เริ่มต้นใช้งาน VB
Chapter 3 การจัดการกับโปรเจ็กต์
Chapter 4 การออกแบบหน้าจอ และการใช้คอนโทรลพื้นฐาน
Chapter 5 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
Chapter 6 คำสั่งควบคุมการทำงาน
Chapter 7 อาร์เรย์ (Arrays)
Chapter 8 โปรแกรมย่อย (Procedure)
Chapter 9 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Chapter 10 ชนิดข้อมูล ฟังก์ชันพิเศษ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162625039 (ปกอ่อน) 358 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 19 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน