0
ลด 30%
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี
เสริมการเรียนรู้ด้วยภาพเคลื่อนไหวผ่านเทคโนโลยี AR และ QR Code
หนังสือ175.00 บาท
e-books(PDF) ?208.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ตั้งแต่ในเรื่องขององค์ประกอบและระบบคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบและการแก้ปัญหาทางด้านโปรแกรม การเขียนโปรแกรม และการประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีการยกตัวอย่างโจทย์โปรแกรมที่มีระดับความง่ายไปสู่ยาก และอีกทั้งยังมีงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตรงกับกลุ่มนักศึกษาทุกกลุ่ม และเสริมบรรยายการทำงานของโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี AR และ QR Code ที่ทำให้ผู้อ่าน สามารถเปิดจินตนาการสู่การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด

สารบัญ

Chapter 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Chapter 2 ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรม
Chapter 3 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาซี
Chapter 4 เงื่อนไขและการตัดสินใจ
Chapter 5 โครงสร้างการวนรอบ
Chapter 6 การสร้างฟังก์ชันและการใช้งาน
Chapter 7 ตัวแปรชุด
Chapter 8 ตัวชี้
Chapter 9 ตัวแปรโครงสร้าง
Chapter 10 ตัวแปรเชิงวิศวกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839452 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 16 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน