0
ลด 10%
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (Programming with C)
เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระสำคัญ เหมาะอย่างยิ่งในการนำไปใช้ประกอบการเรียนและการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ197.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะพาคุณไปรู้จักกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C อย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่พื้นฐานภาษา C และการติดตั้งใช้งาน ชนิดข้อมูลและตัวดำเนินการ การรับและแสดงผลข้อมูล คำสั่งควบคุม ฟังก์ชันและพรีโปรเซสเซอร์ การจัดการข้อมูลสตริง ตลอดจนการประมวลผลแฟ้มข้อมูล ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมมีตัวอย่างโปรแกรมที่น่าสนใจกว่า 180 โปรแกรม รวมทั้งแบบทดสอบพร้อมเฉลยซอร์สโค้ด เหมาะอย่างยิ่งในการนำไปใช้ประกอบการเรียนและการสอน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานภาษา C และการติดตั้งใช้งาน (The Basics of C and How to Setup)
บทที่ 2 ชนิดข้อมูลและตัวดำเนินการ (Data Types and Operator)
บทที่ 3 การรับและแสดงผลข้อมูล (Data Input and Output)
บทที่ 4 คำสั่งควบคุม (Control-Flow Statement)
บทที่ 5 ฟังก์ชันและพรีโปรเซสเซอร์ (Functions and The C Preprocessor)
บทที่ 6 พอยน์เตอร์และอาร์เรย์ (Pointers and Arrays)
บทที่ 7 การจัดการข้อมูลสตริง (Manipulating Strings)
บทที่ 8 ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structuring Data)
บทที่ 9 การประมวลผลแฟ้มข้อมูลในภาษา C (C File Processing)
ภาคผนวก ก. ตารางรหัสแอสกี (ASCII Code Table)
ภาคผนวก ข. เฉลยแบบทดสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742129491 (ปกอ่อน) 504 หน้า
ขนาด: 190 x 245 x 25 มม.
น้ำหนัก: 860 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน